Gemeentelijke Basisschool Zulte

                                              Welkom... op de website van onze school:                                               
de GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL van ZULTE
School voorgevel

Lijn

Wat eten we vandaag?            
Raadpleeg het reftermenu voor de volledige maand via "Interessante links" !

Lijn

Inschrijven

VOLGEND INFOMOMENT: 10 MEI 2019 OM 18U TOT 19U30!

Inschrijving knop

Zowel voor de kleuterschool als de lagere school is er momenteel geen enkel probleem
om nog kinderen in te schrijven!

Lijn

Interessant om weten: de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs in Zulte...
Klik hier!

Als GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL behoren wij tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Wij bieden onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen.
Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Zulte.

In samenwerking met de gemeentescholen van Kruishoutem, Nazareth, Wortegem-Petegem, Zingem, Maarkedal en Kluisbergen vormen wij de Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Schelde-Leie.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, wat ook de levensopvatting van hun ouders is. De vrije keuze in verband met godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

Lijn

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG...            HIER OP SCHOOL ELKE SCHOOLDAG VANAF 07.30 UUR TOT 17.15 UUR !!!

Opvang naam
Snuffel opvang

Voor meer info: klik hier !

Lijn

                    Vormgeving en inhoud van deze website: Charlotte Beeuwsaert                              

Adobe Acrobat ReaderVoor heel wat documenten die je via deze site kunt inkijken, heb je "Adobe Acrobat Reader" nodig. Dit gratis programma kan je hier bekomen.
                             Volg daarna de verdere installatiegegevens.

Alle interne documenten van de school, waarnaar verwezen wordt, zijn gegarandeerd veilig. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor websites die niet eigen zijn aan de school.